کارشناس ارشد شبکه های کامپیوتری ، مدیر انفورماتیک نمایندگان بیمه استان مازندران، بیش از ۸ سال سابقه اجرایی امور رایانه ای و شبکه ای در استان مازندران ، عضو کارگروه تیم انفورماتیک بیمه ، تسلط کامل بر سخت افزار ، نرم افزار، شبکه و امنیت شبکه ، نرم افزار های مهندسی و تخصصی حوزه کامپیوتر

هیچ مقاله‌ای منتشر نشده است.

هیچ پادکستی منتشر نشده است.