مبین کاردگر هستم. در رشته ی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات تحصیل میکنم. در زمینه های مختلف مرتبط با کامپیوتر مثل فوتوشاپ و نرم افزار های مختلف و برنامه نویسی مهارت دارم. عضو تیم سایت ویندی هم هستم و سعی دارم آموزش هام ساده و در حد امکان کوتاه باشند. امیدوارم بتو‌‌‌‌‌‌‌‌‌نم بهتون کمک کنم.

هیچ مقاله‌ای منتشر نشده است.

هیچ پادکستی منتشر نشده است.