جستجوی تگ مفهوم تراکنش

مفهوم Transaction و نحوه کار آن در Sql Server و Asp.net

مفهوم Transaction و نحوه کار آن در Sql Server و Asp.net

در این مقاله قصد داریم مفهوم تراکنش (Transaction)و نحوه کار آن درdataBase را به شکل Stored Procedure توضیح دهیم .

همچنین ایجاد تراکنش در سمت Client و در محیط Asp.net را آموزش می دهیم.

ترانش ها اتمیک هستند .مفهوم اتمیک به بیان ساده این است، که مجموعه

عملیاتی تا آخر انجام شود یا اصلا انجام نشود.در اصطلاح "یا همه یا هیچ".

گاهی اوقات نیاز داریم تا چندین عملیات به صورت پی در پی انجام شود و تا

زمانی که آخرین دستور اجرا نشده کل فرامین در DataBase ثبت نشود.

۲,۸۵۶ بازدید مطالعه بیشتر ...